November 10, 2016

TENTANG CAREER CUBE, MISI & OBJEKTIF

 

1   Misi

 • Memastikan kualiti yang terbaik dalam kesemua program yang dikendalikan, terutama program yang berkaitan dengan persiapan kerjaya.
 • Melatih pelajar, remaja dan generasi muda dalam kemahiran persiapan kerjaya terutama aspek pembinaan imej dan ketajaman komunikasi.
 • Memotivasikan pelajar, remaja dan generasi muda dalam suasana pembelajaran yang kondusif dan menyeronokkan.
 • Menyediakan platform bagi institusi pendidikan seperti sekolah, kolej, universiti serta organisasi untuk mendapatkan perkhidmatan latihan dan konsultansi yang intensif.

 


 

2   Objektif

 • Menyediakan program latihan dan konsultansi kerjaya yang meningkatkan keyakinan peserta.
 • Mengenalpasti setiap kelebihan diri agar potensi sebenar boleh ditonjolkan ke arah memperolehi kerjaya.

 


 

3   Career Cube

Aktif sejak tahun 2009

 • 8 tahun dalam industri, memiliki pengalaman dan cakupan maklumat yang autentik dan tepat.

Melatih lebih 500,000 pelajar

 • Teknik dan pendekatan dibawa Career Cube terbukti berkesan. Ramai telah berjaya dan 100% merekodkan peningkatan kemahiran dan ilmu selepas program.

Pasukan penyelidik

 • Sentiasa menghasilkan teknik dan produk terbaru yang lebih sesuai serta menepati keperluan pelanggan. Hasil dari kajian intensif yang berterusan.

Sistem yang dibangunkan khusus untuk bimbingan kerjaya

 • Sistem online Reporting yang lengkap untuk membimbing para pelajar menentukan halatuju kerjaya berdasarkan minat.

Kepercayaan daripada pelanggan pelbagai sektor

 • Dipercayai oleh pelanggan dari institusi pendidikan menengah, institusi pendidikan tinggi awam dan swasta, kerajaan, dan GLC.