Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Jururawat (Nurse)

Jururawat (Nurse)? Ada sesiapa disini seorang Jururawat? Apakah syarat kelayakan untuk menjadi seorang jururawat? Apakah peranan seorang jururawat? Apakah ciri-ciri personaliti dan kemahiran yang perlu ada pada seorang Nurse? Dan, kemanakah laluan kerjaya seorang jururawat? Jururawat memainkan peranan penting dalam hospital, klinik dan pusat perubatan swasta. Tugas kerja kejururawatan termasuk berkomunikasi antara pesakit dan doktor, Read more about Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Jururawat (Nurse)[…]