Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Ahli Arkeologi(Archaelogists)

Untuk menjadi seorang ahli arkeologi anda biasanya perlu melengkapkan ijazah di universiti dengan major di arkeologi, diikuti dengan kelayakan Pasca Sarjana dalam arkeologi atau warisan budaya. Apakah peranan seorang ahli arkeologi? Apakah kemahiran dan pengetahuan yang perlu ada pada seorang Archaelogists? Apakah ciri-ciri personaliti seorang ahli arkeologi? Peranan sebagai ahli arkeologi adalah untuk menyiasat dan Read more about Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Ahli Arkeologi(Archaelogists)[…]