Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Ekonomi(Economist)

Ahli Ekonomi mengkaji pengeluaran dan pengagihan sumber, barangan dan perkhidmatan dengan mengumpul dan menganalisis data, menyelidik trend, dan menilai isu-isu ekonomi. Adakah tuan-tuan/cikpuan bekerja dalam bidang eknomi?Apakah peranan sebagai ahli ekonomi? Apakah kemahiran dan pengetahuan yang perlu ada pada seorang ekonomi? Apakah ciri-ciri personaliti yang perlu ada untuk seseorang itu? Akhir sekali, ke manakah laluan Read more about Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Ekonomi(Economist)[…]