Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Ekonomi(Economist)

Ahli Ekonomi mengkaji pengeluaran dan pengagihan sumber, barangan dan perkhidmatan dengan mengumpul dan menganalisis data, menyelidik trend, dan menilai isu-isu ekonomi.

Adakah tuan-tuan/cikpuan bekerja dalam bidang eknomi?Apakah peranan sebagai ahli ekonomi? Apakah kemahiran dan pengetahuan yang perlu ada pada seorang ekonomi? Apakah ciri-ciri personaliti yang perlu ada untuk seseorang itu? Akhir sekali, ke manakah laluan kerjaya untuk Economist?

Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Ekonomi(Economist)

Antara ciri-ciri personaliti yang perlu ada pada seorang ekonomi adalah Kemahiran analitikalEkonomi mesti dapat menyemak data secara terperinci, memerhati corak, melakukan pengiraan maju, dan membuat kesimpulan logik.

Sebagai contoh, ahli ekonomi buruh menganalisis kesan dasar buruh pada pekerjaan.

Selain itu, kemahiran kritikal-pemikiran. Ekonomi mesti dapat menggunakan logik dan pemikiran untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Sebagai contoh, mereka mungkin mengenal pasti bagaimana trend ekonomi boleh menjejaskan organisasi.

Dari segi pengetahuan pula, anda perlulah mempunyai pengetahuan asas tentang geografi, mahir dalam matematik, statistik, pengajian perniagaan ,Teknologi maklumat dan lain-lain lagi.

Akhir sekali, laluan kerjaya untuk seorang ahli ekonomi adalah menjadi seorang pengarah kewangan, bank pelaburan, saintis politik atau ahli statistik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *