Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Jurutera Awam(Civil Engineer)

Jurutera Awam adalah satu bidang yang sangat penting dalam membuat suatu projek pembinaan pada fasa awalan. Tugas jurutera awam ialah merekabentuk, menyelia, mengendali, membina dan menyelenggara projek dan sistem infrastruktur di sektor awam dan swasta, termasuk jalan, bangunan, lapangan terbang, terowong, empangan, jambatan, dan sistem untuk bekalan air dan rawatan kumbahan. Apakah personaliti/ciri-ciri yang perlu Read more about Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Jurutera Awam(Civil Engineer)[…]

Laluan Kerjaya dalam Bidang Perubatan dan Doktor di Malaysia (Part 2)

Baca Part 1 >> Panduan dan Cara Menjadi Doktor Perubatan dan Pakar (part 1) Untuk laluan kerjaya doktor seterusnya, setelah menamatkan pengajian selama 5 tahun dalam bidang perubatan, anda perlu berdaftar dengan Malaysian Medical Council (MMC) untuk mendapatkan Sijil Pendaftaran Sementara. Kemudian anda perlu menjalankan latihan sebagai Housemanship Officer (HO) di hospital yang diiktiraf oleh Read more about Laluan Kerjaya dalam Bidang Perubatan dan Doktor di Malaysia (Part 2)[…]

Panduan dan Cara Menjadi Doktor Perubatan dan Pakar

Susah ke jadi doktor? Apa syarat kelayakan doktor pergigian usm atau universiti lain di Malaysia? Hal lain yang juga ditanyakan kepada kami adalah apakah kelayakan akademik untuk menjadi doktor gigi, atau dokter pakar lain? Sebelum rakan Career Cube mengetahui itu semua, yang terpenting adalah rakan Career Cube perlu tahu hala tuju, panduan, dan jurusan yang Read more about Panduan dan Cara Menjadi Doktor Perubatan dan Pakar[…]