Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Kaunselor(Counselor)

Adakah anda suka membantu orang dalam menyelesaikan masalah mereka? Apakah kepentingan menjadi seorang kaunselor? Apakah fungsi/tugas seorang kaunselor? Bagaimana mahu menjadi seorang kaunselor dan apakah laluan kerjaya untuk kaunselor? Kaunselor merupakan kebolehan seseorang individu dalam menolong individu lain untuk mengatasi masalah dan mencapai kesejahteraan hidup seseorang itu.   Peranan sebagai seorang kaunselor adalah menilai masalah Read more about Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Kaunselor(Counselor)[…]