Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Wakil Perhubungan Awam (Public Relations Representative)

Wakil perhubungan awam membantu syarikat dalam membina dan mengekalkan imej awam yang positif. Tugasan yang dilakukan oleh wakil perhubungan awam adalah menulis dan mengeluarkan siaran akhbar, berinteraksi dengan ahli media, dan membina dan mengekalkan hubungan baik dengan ahli media dan individu dalam organisasi mereka. Wakil perhubungan awam juga mungkin bertanggungjawab untuk membangunkan inisiatif khidmat masyarakat Read more about Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Wakil Perhubungan Awam (Public Relations Representative)[…]