Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Wakil Perhubungan Awam (Public Relations Representative)

Wakil perhubungan awam membantu syarikat dalam membina dan mengekalkan imej awam yang positif.

Tugasan yang dilakukan oleh wakil perhubungan awam adalah menulis dan mengeluarkan siaran akhbar, berinteraksi dengan ahli media, dan membina dan mengekalkan hubungan baik dengan ahli media dan individu dalam organisasi mereka.

Wakil perhubungan awam juga mungkin bertanggungjawab untuk membangunkan inisiatif khidmat masyarakat dan bekerjasama dengan pihak luar mengen ai usaha ini.

 

Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Wakil Perhubungan Awam (Public Relations Representative)

Info dan Laluan Kerjaya Dalam Bidang Wakil Perhubungan Awam (Public Relations Representative)

Peranan menjadi wakil perhubungan awam adalah terlibat dalam mempromosikan atau membuat imej awam yang dimaksudkan untuk individu, kumpulan atau organisasi. Boleh menulis atau memilih bahan untuk dibebaskan kepada pelbagai komunikasi.

Kemahiran berikut adalah permintaan tertinggi untuk pekerja baru dalam pekerjaan Perhubungan Awam(PR):

  1. Tulis komunikasi yang jelas dan konsisten untuk media
  2. Membangunkan program kesedaran dan rakan kongsi dengan individu dan komuniti yang berkaitan
  3. Berinteraksi secara berkesan dengan saluran media yang berbeza di hadapan khalayak mereka
  4. Bekerjasama untuk mengenal pasti kandungan media sosial, topik, dan aliran maklumat

Personaliti yang perlu ada pada pekerjaan PR ialah kegigihan yang bermaksud apabila anda mencuba sesautu dan terus mencuba untuk mempelajari kemahiran baru dan tidak pernah berputus asa sekiranya gagal.

Kedua, Perhatian kepada perincian bermakna kegigihan dalam melaksanakan tugas melalui keprihatinan terhadap semua bidang yang terlibat, tidak kira betapa kecilnya masalah itu, anda akan mencari maklumat dengan cekap, merancang dan mengatur masa untuk mendapatkan sesuatu sumber itu.

Akhir sekali, laluan kerjaya anda sebagai Wakil Perhubungan Awam (Public Relations Representative) adalah Pengarah akauntan dan Ketua komunikasi.

 

Semoga Berjaya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *